reception

Academi

Croeso i Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn agor ei drysau ym mis Awst 2018 a bydd yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o radiolegwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes delweddu.

Sefydlwyd yr Academi â chyllid o £3.4 miliwn gan Lywodraeth Cymru a bydd y cyfleuster blaenllaw ac o’r radd flaenaf sydd wedi ei ddylunio’n bwrpasol yn diwallu’r angen cynyddol i hyfforddi radiolegwyr ymgynghorol ledled y DU. Mae Academïau Radioleg wedi eu sefydlu yn rhannau eraill y DU, ac maen nhw’n cael eu hystyried yn fodelau hyfforddi radioleg llwyddiannus yn genedlaethol, a bydd Academi Cymru yn darparu addysg o’r radd flaenaf er mwyn ateb y gofynion cynyddol y mae’r proffesiynau delweddu yn eu hwynebu.

Mae’r Academi yn darparu rhan o Raglen Hyfforddi Radioleg Glinigol Arbenigol Cymru, sy’n cynnal dau gynllun ar wahân yng Ngogledd a De Cymru.

Bydd yr Academi yn cyflwyno cwricwlwm Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR) mewn amgylchedd pwrpasol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf.

Yn ein rhaglen hyfforddi ceir addysgu o’r safon uchaf gan radiolegwyr ymghynghorol o bob cwr o Gymru.


Y Tîm

Mae tîm Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn cynnwys:

Arweinydd Clinigol
Dr Phillip Wardle, Radiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Arweinydd Clinigol Cyswllt
Dr Sara Harrison, Radiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Arweinydd Clinigol Cyswllt 
Dr Toby Wells, Radiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Rheolwr yr Academi 
Victoria Whitchurch, Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru

Rheolwr System Archifo Lluniau a Chyfathrebu (PACS) a TG  
Steve Buckle, Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru

Pennaeth yr Ysgol 
Dr Sian Phillips, Radiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi De Cymru 
Dr Craig Parry, Radiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi Gogledd Cymru  
Dr Ed Favill, Radiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Hyfforddwyr

Robert Bleehen - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Daniel Chung - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Chris Goodwin – Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Grant Griffiths – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Shawn Halpin - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Sara Harrison - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dawn Howes - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Hannah Khirwadkar - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Aleksander Marin - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Liam Mcknight - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Tom Micic - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Peter Mullaney - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Tishi Ninan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Balan Palaniapan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Tim Pearce - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Jane Pollitt - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Dave Roberts - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Hashim Samir – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Su Vaughan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Luke Wheeler - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Alison Yates - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Audrey Yong – Ymddiriedolaeth GIG Felindre

 


Cyfleusterau

Mae’r Academi wedi ei hadeiladu’n bwrpasol ac yn cynnwys:

  • Darlithfa â 100 o seddau  

  • Dwy ystafell ddosbarth â gweithfannau Fuji (ar gyfer 20 o hyfforddeion)

  • Un ystafell seminar

  • Un ystafell gyfrifiaduron (â chyfrifiaduron Apple ar gyfer 20 o hyfforddeion)

  • Cyfres o dair ystafell uwchsain

  • Ystafell efelychu uwchsain

  • Ystafell gofnodi ymgynghorwyr

  • Ystafell dawel / ardal astudio

  • Tair ystafell gyfarfod o wahanol feintiau