People listening to lecture in seminar room

Digwyddiadau a Chyrsiau

Bydd yr Academi yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi yn ystod y flwyddyn a bydd y wybodaeth ddiweddaraf i’w chael yma.


Os hoffech chi holi ynghylch trefnu digwyddiad yn yr Academi yna cysylltwch ar imaging.academy@wales.nhs.uk neu +44 (0)1656 334160.

Upcoming Events

CXR Picture

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

5th September 2019, 8:30

Cwrs Delweddau Pelydr-X o’r Frest dros ddau ddiwrnod yn

5 Medi 2019, 08:30 – 17:10, a 6 Medi 2019, 08:30 – 13:30

Mae croeso i feddygon ar bob lefel (FY1, FY2, CT, SpR, GPST, GP, SAS ac Ymgynghorwyr) ac o bob arbenigedd, ni waeth pa mor hyderus ydych chi wrth ddehongli delweddau pelydr-x o’r frest (CXR).<

Academy MAC Room Pic

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR

19th September 2019, 9:00

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn falch o gyflwyno:

Cwrs Adolygu Dau Ddiwrnod 2b FRCR

NHS Wales Logo

Wythnos Caffael Offer Uwchsain - 14th - 21 Hydref

14th Hydref 2019, 9:00

Bydd Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru yn cynnal gwerthusiadau o’r offer uwchsain sydd ar gael ar hyn o bryd, a bydd yn canolbwyntio ar sganwyr ag ystod ganolig i uchel gan gynnwys sganwyr ar gyfer Obstetreg a Gynaecoleg

Rydym yn cynnal y digwyddiad hwn i lywio’r broses o brynu offer uwchsain trwy ystyried cymaint o’r offer sydd ar gael ar y Fframwaith Cenedlaethol â phosibl.